Zakład Optyczny

Edyta Rüdiger

Szeroki wybór opraw

Soczewki:

Szkła pryzmatyczne i mikropryzmaty
dla dzieci zezujących

Współpraca z
Narodowym Funduszem Zdrowia

Oprawy firm: Cube, Lion, am EyeWear, Henry Loyd, Bluet, Solano.

Szkła firm: Hoya, Essilor, JZO, Opty.